Termeni si Conditii de utilizare a platformei Latitude Application

Termeni si Conditii de utilizare a platformei Latitude Application

CUPRINS

 1. TERMENI SI DEFINTII
 2. PARTILE CONTRACTANTE
 3. OBIECTUL CONTRACTULUI
 4. ACCESUL LA PLATFORMA LATITUDE APPLICATION
 5. ACCESUL LA DATELE INCARCATE IN PLATFORMA
 6. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI
 7. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRESTATORULUI
 8. VALOAREA CONTRACTULUI
 9. EMITEREA FACTURILOR SI PLATA ONORARIILOR
 10. DURATA CONTRACTULUI
 11. CONFIDENTIALITATEA DATELOR
 12. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELCTUALA
 13. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
 14. FORTA MAJORA
 15. LITIGII
 16. DISPOZITII FINALE
 17. ANEXA 1 – DATE CU CARACTER PERSONAL

 

TERMENI SI DEFINTII

Site – domeniul https://portal.latitude-app.com si subdomeniile acestuia.

Latitude Application sau platforma Latitude Application – este denumirea comerciala a site-ului web portal.latitude-app.com si a serviciilor si functionalitatilor disponibile pe acesta si pe toate subdomeniile sale.

Vizitator – orice persoana fizica sau  persoana juridica care acceseaza platforma Latitude Application fara sa isi creeze un cont identificat prin adresa de e-mail si parola.

Beneficiar – orice Utilizator sau Client al platformei Latitude Aplication

Utilizator – orice persoana fizica sau juridica sau orice entitate juridica care isi face un cont in platforma Latitude Application prin care se poate autentifica printr-o adresa de e-mail si o parola.

Client – orice persoana fizica sau juridica sau orice entitate juridica, identifica in platforma Latitude Application prin cod de identificare fiscala sau CNP, care efectueaza o Comanda pe platforma Latitude Application.

Comanda – un document electronic prin care Clientul transmite, prin intermediul Site-ului, intentia sa de a achizitiona servicii de pe Site.

Document – prezentele Termeni si Conditii

Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre LATITUDE BUSINESS APPLICATION S.R.L. si Beneficair, fara prezenta fizica simultana a LATITUDE BUSINESS APPLICATION S.R.L. si a Clientului.

Newsletter – mijloc de informare periodic cu privire la bunurile/serviciile si/sau promotiile Latitude Application.

 

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul Document se incheie intre:

LATITUDE BUSINESS APPLICATION S.R.L., cu sediul in Corbeanca, str. Arcasilor nr. 9, Ilfov, inregistrata la ORC Ilfov sub nr. J23/69/2023, avand cod fiscal RO47411819, cont bancar nr. RO26INGB0000999913390517, deschis la ING Bank, reprezentata legal prin Ciprian Busila, denumita in continuare Prestator,

si

Beneficiar

Denumite in continuare colectiv ca „Parti”.


OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul Contractului consta in acordarea accesului Beneficiarului la serviciile si functionalitatile din platforma Latitude Application, sub forma de abonament.

Accesul la serviciile si functionalitatile platformei Latitude Aplication va fi acordat la cererea specifica a Beneficiarului, prin realizarea unei Comenzi, care va fi parte integranta a Contractului, cu conditia platii Comenzii de catre Beneficiar. Serviciile si functionalitatile specifice contractate de catre Beneficiar vor fi detaliate in fiecare Comanda realizata de acesta care devine parte integranta din prezentul Contract.

Nu va deveni parte integranta din prezentul Contract nicio Comanda anulata sau pentru care Prestatorul nu a incasat contravaloarea Comenzii respective.

In lipsa unei Comenzi, Accesul Beneficiarului in platforma Latitude Aplication va fi limitat la instanta demo. Serviciile si functionalitatile disponibile in instanta demo sunt cele detaliate in capitolul privind Accesul la platforma Latitude Application.

Obiectul Contractului poate fi extins, la cererea Beneficiarului, astfel incat sa cuprinda si alte servicii decat cele contractate initial. In astfel de situatii, valoarea contractului se va modifica in mod corespunzator, avand in vedere serviciile noi contractate si ofertele disponibile in platforma la data realizarii extinderii de catre Beneficiar.

 

ACCESUL LA PLATFORMA LATITUDE APPLICATION

Accesul la Aplicatie ii este permis oricarui Beneficiar care isi creeaza un cont in platforma, identificat prin adresa de e-mail si parola, si este supus legilor si reglementarilor legale in materie in vigoare precum si termenilor si conditiilor incluse in prezentul Contract.

Orice Beneficiar care si-a creat un cont in platforma poate utiliza in mod gratuit platforma cu toate functionalitatile si serviciile disponibile in instanta demo.

Instanta demo va include acces limitat la toate serviciile si functionalitatile disponibile in platforma, avand in vedere urmatoarele limitari:

 • Numar maxim de utilizatori: 1
 • Dimensiune maxima seturi de date incarcate: 5GB
 • Dimensiune maxima per set de date incarcat: 500MB
 • Fisierele exportate din Latitude Application (format excel sau xml) vor fi limitate la primele 50 de linii

Beneficiarul va putea avea acces la alte servicii si functionalitati disponibile in platforma, in afara celor disponibile in instanta demo, doar in urma plasarii unei Comenzi pe Site si platii contravalorii acesteia.

Prin Comanda se vor stabili serviciile si functionalitatile la care Beneficiarul va avea acces in platforma si perioada pentru care i se acorda accesul respectiv.

Ulterior confirmarii platii contravalorii Comenzii de catre Prestator, Beneficiarul va putea accesa functionalitatile si serviciile incluse in Comanda pentru perioada pentru care a fost facuta Comanda respectiva. Orice alte servicii si functionalitati care nu sunt incluse in Comanda vor fi accesibile Beneficiarului in instanta demo.

Plasarea unei Comenzi pe Site se poate face doar dupa identificarea Beneficiarului prin CUI/CNP si alte date de identificare solicitate (precum denumire si adresa).

La momentul creerii unui cont in platforma si ori de cate ori intervin modificari la prezentul Document, se va solicita acceptarea Termenilor si conditiilor de utilizare prin bifarea casutei „Sunt de acord cu termenii si conditiile de utilizare a platformei Latitude Application”.

Bifarea casutei reprezinta acceptarea expresa din partea Beneficiarului a Termenilor si Conditiilor mentionate in prezentul Document. Prin acceptarea acestui Document, Beneficairul se obliga sa respecte Termenii si Conditiile asa cum erau publicate pe Site la momentul acceptarii acestora de catre Beneficiar.

La momentul introducerii datelor de identificare ale Clientului, se poate solicita bifarea casutei „Confirm ca am capacitatea juridica de a accepta Termenii si Conditiile de utilizarea a platformei Latitude Application in numele entitatii identificate”. Prin bifarea acestei casute persoana care completeaza datele de identificare ale Clientului confirma ca este imputernicita sa incheie prezentul Contract in numele entitatii ale carui date de identificare sunt introduse in platforma.

Orice Utilizator care se identifica printr-un CUI sau CNP care nu exista deja in platforma este considerat Utilizator administrator.

Orice alt Utilizator care nu este Utilizator administrator poate fi asociat cu un anumit Client, identificat in platforma prin CUI sau CNP, doar cu acordul Utilizatorului administrator.

Responsabilitatea administrarii accesului in platforma a mai multor Utilizatori pentru acelasi Client este responsabilitatea integrala a Utilizatorului administrator, care va putea acorda sau retrage accesul din platforma oricarui Utilizator care s-a identificat in platforma cu acelasi CUI sau CNP ca si Utilizatorul administrator.


ACCESUL LA DATELE INCARCATE IN PLATFORMA

Orice seturi de date incarcate de Beneficiar in platforma vor fi stocate si disponibile in platforma in contul Beneficiarului in limita unui spatiu maxim de stocare stabilit in functie de serviciile si functionalitatile contractate de Beneficiar si detaliate in Comanda.

Limita de stocare se stabileste la nivel de Client si se va tine cont de dimensiunea tuturor seturilor de date stocate pentru un anumit Client, indiferent de Utilizatorul/Utilizatorii care au incarcat datele sau au acces la datele respective.

Pentru instanta demo, spatiul maxim de stocare este cel menionat in capitolul anterior.

In situatia in care Beneficiarul necesita un spatiu de stocare suplimentar fata de cel contractat, Prestatorul va putea oferi servicii de stocare suplimentare conform ofertei publicate pe Site.

In situatia in care dimensiunea datelor stocate de Beneficiar in aplicatie se apropie de limita de stocare, Prestatorul va notifica Beneficiarul pentru a-i permite acestuia sa ia masuri cu privire la volumul datelor incarcate sau cu privire la spatiul maxim de stocare contractat.

Dupa atingerea limitei de stocare contractate, Prestatorul va limita accesul Beneficiarului la platforma, in sensul limitarii posibilitatii acestuia de a incarca date suplimentare.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul are urmatoarele obligatii:

 • sa puna la dispozitia Prestatorului, toate informatiile si datele necesare pentru indeplinirea de catre Prestator a obiectului prezentului Contract, inclusiv datele de identificare ale Beneficiarului solicitate in platforma;
 • sa achite contravaloarea serviciilor furnizate de Prestator, avand in vedere pretul si termenele de plata agreate in Comanda;
 • sa isi desfasoare activitatea in platforma cu respectarea oricaror prevederi legale sau contractuale ce ii pot fi aplicabile, inlusiv cele cu privire la protectia datelor cu caracter personal precum si cu privire la respectarea drepturilor de autor;
 • sa nu intreprinda prin aplicatie activitati care ar putea fi considerate ilegale, frauduloase sau care pot afecta in mod negativ activitatea platformei sau a Prestatorului in general;
 • sa se asigure de corectitudinea documentelor si datelor prelucrate/generate prin intermediul platformei si conformitatea acestora cu prevederile legale aplicabile. Prestatorul nu poate fi tras la raspundere pentru niciun fel de erori in declaratiile fiscale sau alte documente pregatite de Beneficiar prin intermediul platformei;
 • sa stocheze datele in platforma doar in limita spatiului maxim de stocare contractat.

Beneficiarul are următoarele drepturi:

 • sa aiba acces la contul sau si la datele incarcate in platforma, in conditiile prevazute in prezentul Document;
 • sa contracteze in orice moment servicii si/sau functionalitati noi in platforma, conform ofertelor disponibile in Site pentru Comanda; renuntarea la servicii si functionalitati contractate deja se poate face doar dupa expirarea abonamentului contractat;
 • sa solicite Prestatorului suport tehnic in cazul intampinarii unor probleme tehnice in prelucrarea datelor;
 • sa pretinda Prestatorului despagubiri, conform prezentelor Termeni si Conditii, in cazul in care uptime-ul platformei la nivel de luna calendaristica este sub limita prevazuta in prezentul Document. Cuantumul despagubirilor nu poate depasi in nici intr-un caz valoarea stabilita prin prezentul Document.


DREPTURILE SI OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Prestatorul are urmatoarele obligatii:

 • Sa asigure posibilitatea accesarii platformei de catre Beneficiar, in conditiile detaliate in prezentul Document, avand in vedere un uptime de minim 99%;
 • Sa asigure disponibilitatea in platforma a tuturor serviciilor si functionalitatilor contractate de Beneficiar precum si a celor disponibile pentru Comanda in Site;
 • Sa ia masuri pentru stocarea si securitatea datelor Beneficiarului, in functie de serviciile contractate de acesta.

Prestatorul are urmatoarele drepturi:

 • sa limiteze accesul Beneficiarului in platforma in situatia in care s-a depasit limita de stocare contractata;
 • sa limiteze accesul Beneficiarului in platforma sau sa stearga contul acestuia din platforma in situatia in care Prestatorul sesizeaza o activitate a Beneficiarului in platforma potential ilegala, frauduloasa sau daunatoare Prestatorului;
 • sa stearga din platforma orice seturi de date/documente incarcate de catre Beneficiar, in urmatoarele situatii:
  • Beneficiarul a solicitat stergerea datelor din platforma
  • Abonamentul de acces la aplicatie al Beneficiarului a expirat si acesta nu a realizat o noua Comanda in termen de 30 zile de la data expirarii abonamentului
  • Abonamentul pentru servicii de stocare al Beneficiarului a expirat si acesta nu a realizat o noua Comanda in termen de 14 zile de la data expirarii abonamentului, in limita dimensiunii maxime de stocare, avand in vedere serviciile si functionalitatile contractate la momentul respectiv de Beneficiar
  • Beneficiarul cu acces in instanta demo nu a mai avut activitate pe platforma in ultimele 30 de zile.
 • Sa limiteze accesul la platforma sau sa stearga contul Beneficiarului din platforma in situatia in care se dovedeste ca Beneficiarul a folosit date de identificare (CUI/CNP) ale unei persoane fizice sau juridice fara acordul acesteia din urma.
 • sa stearga contul Beneficiarului din platforma in situatia in care Beneficiarul nu a mai facut nicio Comanda si nu a mai avut activitate in instanta demo intr-o perioada de 12 luni consecutive.

In cazul in care accesul Beneficiarului la platforma este suspendat la initiativa Prestatorului din motive ce vizeaza o activitate a Beneficiarului potential ilegala, frauduloasa sau daunatoare Prestatorului, Prestatorul va returna Beneficiarului contravaloarea serviciilor platite de acesta si neutilizate pana la data suspendarii.

In situatia stergerii datelor de catre Prestator, in conditiile detaliate mai sus, datele vor fi sterse in ordine cronologica, in functie de data incarcarii acestora in platforma de catre Beneficiar.

Prestatorul nu va fi raspunzator pentru nicio eroare sau inexactitate in documentele sau rapoartele prelucrate/generate prin intermediul platformei. Corectitudinea documentelor si datelor prelucrate/generate prin intermediul platformei si conformitatea acestora cu prevederile legale aplicabile este in responsabilitatea exclusiva a Beneficiarului.

Prestatorul nu va fi responsabil pentru nicio activitate a Beneficiarului care poate compromite accesul in platforma sau securitatea contului creat de Beneficiar in platforma.

In cazul in care Beneficiarul sesizeaza Prestatorul cu privire la imposibilitatea accesarii platformei la un anumit moment, daca uptime-ul platformei in decursul lunii calendaristice in care s-a primit sesizarea respectiva este sub 99%, Prestatorul va oferi Beneficiarului o despagubire egala cu 10% din valoarea serviciilor si functionalitatilor contractate de Beneficiar pentru luna respectiva.


VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea serviciilor se va stabili prin Comanda plasata pe Site si achitata de catre Beneficiar.

Orice Comanda realizata de catre Beneficiar, va fi parte integranta a prezentului Contract, cu conditia confirmarii de catre Prestator a platii Comenzii.

Accesul Beneficiarului in platforma Latitude Aplication in instanta demo este gratuit.

 

EMITEREA FACTURILOR SI PLATA ONORARIILOR

In urma plasarii Comenzii pe Site Prestatorul va emite catre Client o factura pro-forma in vederea realizarii platii.

In cazul Comenzilor care presupun un abonament cu plata lunara, Prestatorul va emite o factura pro-forma lunar pana pe 15 a lunii in curs pentru serviciile aferente lunii urmatoare.

Ulterior confirmarii de catre Prestator a incasarii contravalorii facturii pro-forme, Prestatorul va emite catre Beneficiar o factura fiscala cu data la care s-a incasat contravaloarea pro-formei.

Facturile se vor emite in RON. Pentru serviciile a caror valoare este stabilita in EUR, facturile se vor emite in RON la cursul de schimb RON/EUR comunicat de BNR pentru data emiterii facturii pro-forme.

Facturile sunt platibile in RON, prin ordin de plata, in contul indicat in factura.

 

DURATA CONTRACTULUI

Prezentul Contract se incheie pe o perioada nedeterminata.

Partile sunt de acord ca acest Contract poate fi revizuit si modificat periodic de catre Prestator, ori de cate ori este necesar.

Orice modificari aduse de Prestator prezentului Document vor fi comunicate catre Beneficiar.

Acest Contract poate inceta astfel:

 • daca Beneficiarul solicita Prestatorului stergerea contului sau din platforma;
 • daca Prestatorul ii sterge contul Beneficiarului din platforma, in conditiile prevazute in prezentul Document;
 • in cazul dizolvarii, lichidarii sau falimentului oricareia dintre Parti.


CONFIDENTIALITATEA DATELOR

Partile contractante sunt de acord ca toate documentele si informatiile furnizate de fiecare parte celeilalte parti in conformitate cu acest Contract precum si documentele si informatiile incarcate in platforma, incluzand fara a fi limitat la seturi de date, declaratii fiscale, situatii financiare, sunt considerate “informatii confidentiale” si sunt proprietatea Partii care le-a furnizat.

Fiecare parte trebuie sa mentina confidentialitatea asupra informatiilor primite de la cealalta parte si nu are dreptul de a le dezvalui unei terte parti, exceptie facand urmatoarele situatii:

 • Informatiile pot fi divulgate printr-o obligatie legala sau profesionala sau catre o autoritate de reglementare, cu conditia notificarii in avans a celeilalte parti.
 • Daca dezvaluirea este aprobata in scris de ambele parti.
 • Prestatorul poate dezvalui informatii confidentiale subcontractorilor sau consultantilor sai, in masura in care o astfel de dezvaluire este necesara pentru prestarea serviciilor reglementate de prezentul Contract si cu conditia ca acestia sa fie tinuti de obligatii de confidentialitate.

Obligatiile si restrictiile continute de acest paragraf nu se aplica informatiilor care:

 • Sunt sau devin disponibile public, fara ca vreo parte sa fi incalcat vreo obligatie din aceasta clauza a prezentului Contract;
 • Sunt sau devin cunoscute public din alte surse care nu impun restrictii cu privire la divulgare;
 • Sunt deja cunoscute de cealalta parte la momentul divulgarii sau aflate de cealalta parte independent, fara ca aceste actiuni sa reprezinte o incalcare a prezentului Contract.

Atat Prestatorul, cat si Beneficiarul trebuie sa ia toate masurile necesare mentinerii confidentialitatii informatiilor primite si sa se asigure ca nicio persoana neautorizata nu va avea acces la informatie.

In cazul in care una dintre parti descopera o tentativa a unei terte parti de a intra in posesia informatiilor confidentiale, trebuie sa informeze imediat cealalta parte.

Niciuna dintre parti nu va folosi informatiile confidentiale dupa incetarea acestui Contract si va sterge, la cererea celeilalte parti, documentele ce contin informatii confidentiale.

Prevederile acestui articol vor ramane valabile si dupa expirarea Contractului.

 

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELCTUALA

Prestatorul retine toate drepturile de proprietate intelectuala cu privire la platforma Latitude Application si a serviciilor si functionalitatilor disponibile in platforma. Continutul Site-ului si a oricaror documente, newsletter-e, notificari sau alte inscrisuri transmise de catre Prestator, incluzand, dar fara a se limita la, logo-uri, imagini, text, video, template-uri, materiale de training, sunt protejate de regulile drepturilor de autor si alte legi de proprietate intelectuala in vigoare si sunt proprietatea Prestatorului, acesta rezervandu-si toate drepturile legate de acestea.

Prezentul Contract acorda Beneficiarului dreptul de a utiliza continutul Site-ului si al Platformei Latitude Application, incluzand, dar fara a se limita la, logo-uri, imagini, text, video, template-uri, materiale de training, exclusiv in limitele necesare pentru utilizarea platformei in conformitate cu serviciile contractate prin prezentul Contract.

Beneficiarul nu are dreptul sa transfere, sa vanda sau sa instraineze in niciun fel dreptul de utilizare sau de acces la platforma Latitude Application.

Crearea de continut pe Site de catre Beneficiar prin intermediul oricaror sugestii de imbunatatire, comentariilor si review-urilor aferente serviciilor si functionalitatilor prezentate pe Site nu confera Beneficiarului niciun drept sau titlu asupra sau in legatura cu Site-ul si platforma Latitude Application.

Prestatorul permite crearea unui hiperlink catre Site de pe un alt site sau document, fara acordul scris in prealabil al acestuia, doar in urmatoarele conditii:

 • nu se creeaza un cadru sau orice alt browser sau mediu inchis in jurul continutului Site-ul;
 • nu implica faptul ca Prestatorul aproba produsele sau serviciile site-ului pe care este inserat link-ul catre Site;
 • nu se afiseaza nici una dintre marcile utilizate pe Site, fara permisiunea Prestatorului sau a titularului acestei marci;
 • nu este plasat pe un site care are un continut ilegal, amenintator, defaimator, obscen, pornografic sau profanator sau care ar putea constitui sau incuraja un comportament care ar putea fi considerat o infractiune sau o incalcare a oricarei legi sau ca dauneaza sau poate dauna intereselor sau reputatiei Prestatorului (sau produselor si/sau serviciilor Prestatorului); sau
 • nu il portretizeaza pe Prestator sau firmele cu care acesta colaboreaza (sau produsele si/sau serviciile acestora) intr-o maniera falsa, inselatoare, peiorativa, sau in mod ofensator.

Prestatorul isi rezerva dreptul de a solicita oricand, la discretia sa, pentru orice motiv, ca orice link creat spre Site de pe un alt site sau document sa fie eliminat.

Beneficiarului ii sunt interzise urmatoarele:

 • sa reproduca, modifice, realizeze opere derivate, sa distribuie, licentieze, inchirieze, vanda sau revanda, sa transfere, sa afiseze public, sa faca streaming, sa difuzeze, sa copieze sau sa exploateze in orice alt mod licenta acordata de Prestator si /sau orice alt drept cu privire la platforma;
 • sa decompileze, sa refaca prin inginerie inversa sau sa dezasambleze platforma, cu eventualele exceptii permise de legislatia aplicabila;
 • sa faca linkuri, mirror-uri sau frame-uri catre vreo portiune a platformei;
 • sa determine sau sa lanseze programe sau scripturi care fac scraping, indexeaza, analizeaza sau efectueaza orice alte operatiuni de extragere sau inserare neautorizata de date din/in vreo portiune a platformei, sau care ingreuneaza sau impiedica operarea si/sau functionalitatea oricarei componente a platformei;
 • sa intervina asupra oricarei componente a platformei si/sau asupra sistemelor sau retelelor corelate cu aceasta.

 

RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Beneficiarul este unicul responsabil sa se asigure de corectitudinea documentelor si datelor prelucrate/generate prin intermediul platformei si conformitatea acestora cu prevederile legale aplicabile. Prestatorul nu poate fi tras la raspundere pentru niciun fel de erori in declaratiile fiscale sau alte documente pregatite de Beneficiar prin intermediul platformei si niciun fel de daune cauzate direct sau indirect ca urmare a utilizarii platformei (incluzand, dar fara a se limita la aceasta enumerare: amenzi, dobanzi sau penalitati, daune pentru pierderea profitului, intreruperea unor afaceri, sau alte daune pecuniare).

Prestatorul nu poate fi tinut raspunzator in cazul in care Beneficiarul se foloseste de platforma si de serviciile puse la dispozitie in scopuri ilegale sau imorale.

Beneficiarul este de acord ca este singurul responsabil si va despagubi Prestatorul pentru orice paguba, costuri sau limitari de profit care apar ca urmare a oricaror actiuni frauduloase din partea acestuia. Prin prezentul document, Beneficiarul intelege si accepta faptul ca Prestatorul va transmite datele acestuia catre organele de ancheta, in cazul in care legea il obliga sa faca acest lucru.

 

FORTA MAJORA

Nici o Parte contractanta nu va fi raspunzatoare in nici un fel pentru intarzierea sau neindeplinirea obligatiilor asumate in baza prezentului Contract, daca intarzierea sau neindeplinirea acestora e cauzata de situatii in afara controlului lor.  Aceste situatii includ, dar nu sunt limitate la incendii, inundatii, dezastre naturale, reglementari si regulamente ale oricarei autoritati guvernamentale sau supra-nationale, razboi, revolte, acte teroriste, greve, blocaje sau dispute industriale sau orice astfel de situatii definite de lege ca evenimente de forta majora.

Partea care invoca o situatie de forta majora are obligatia de a notifica cealalta parte in 5 (cinci) zile caledaristice de la data evenimentului si trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecintele.

Daca in 30 (treizeci) de zile calendaristice de la declansarea evenimentului, acesta nu s-a incheiat, Partile au dreptul sa notifice incetarea prezentului Contract, fara a plati penalizari una catre cealalta.


LITIGII

Termenii si conditiile prezente fac subiectul legii romane. Orice disputa in legatura cu angajamentele prestate in termenii si conditiile prezentului Contract si/sau interpretarea Contractului de catre Partile ce nu pot ajunge la un acord amiabil, va constitui subiect exclusiv al jurisdictiei romane si a organelor judiciare competente de la sediul Prestatorului.

Orice litigiu nascut din interpretarea si aplicarea contractului va respecta procedura de arbitraj stabilita de Curtea de Arbitraj a Municipiului Bucuresti sau orice alta Curte de Arbitraj agreata de comun acord de parti.


DISPOZITII FINALE

Acest Contract reprezinta dorinta partilor contractante si prevaleaza asupra oricarui alt document, in scris sau oral, semnat intre cele doua parti.

In cazul in care unul dintre termenii Contractului este declarat invalid, restul termenilor vor ramane in vigoare. In cazul unui conflict intre termenii acestui Contract si termenii altor intelegeri sau documente (in scris sau orale), termenii acestui Contract vor prevala.

Termenii si Conditiile sunt afisate pe Site la adresa https://latitude-app.com/ro/termeni-si-conditii-de-utilizare-a-platformei-latitude-application/ si pot fi accesate de catre orice Beneficiar.

Prestatorul poate actualiza si modifica prezentele Termeni si Conditii periodic. In cazul actualizarii prezentelor Termeni si Conditii, Prestatorul va informa Beneficiarului cu privire la modificarile realizate.

Orice notificare catre Prestator trebuie trimisa electronic la adresele de email support@latitude-app.com.

Partile confirma ca au luat cunostinta de termenii si conditiile stipulate in prezentul Contract si ca accepta fara rezerve continutul lor.

 

ANEXA 1 – DATE CU CARACTER PERSONAL

Contract prelucrare date personale Operator (Beneficiar)– Imputernicit (Latitude Application) Varianta 1.0 valabila din 01.01.2023

Prezenta anexa prevede regulile specifice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal trimise de catre Beneficiar, in calitate de Operator, de catre Lattitude Business Application SRL, in calitate de imputernicit in conformitate cu Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare ”GDPR”), ca si orice legislatie nationala subsecventa cu privire la domeniul protectiei datelor cu caracter personal.

Art 1. Termeni

In cuprinsul acestei anexe termenii folositi vor fi interpretati in conformitate cu GDPR, iar acolo unde este cazul, termenii folositi vor avea definitiile stipulate de art. 4 din GDPR.

Art 2. Obiectul prelucrarii

Obiectul prelucrarii datelor personale il reprezinta prelucrarea de catre Imputernicit a datelor personale trimise de catre Operator in scopul furnizarii serviciilor stipulate in contractul principal de servicii in legatura cu platforma Latitude Application.

Art 3. Date colectate

Datele personale puse la dispozitie de catre Operator prelucrate in temeiul acestui contract pot fi date colectate in mod direct de catre Imputernicit necesare in vederea derularii Contractului precum si date personale colectate involuntar de catre Imputernicit, prin intermediul seturilor de date incarcate de Operator in vederea procesarii in platforma Latitude Application.

Urmatoarele date personale sunt puse la dispozitie de catre Operator, la solicitarea Imputernicitului:

Date personale directe Nume, Prenume, CNP
Date legate de adresa Tara, judet, localitate, strada, numarul
Date de contact Telefon, email
Date bancare IBAN, Banca

De asemenea Operatorul poate adauga si alte date personale suplimentare in mod direct in aplicatia Latitude Application, pe care Imputernicitul nu are cum sa le prevada.

Art.4. Categorii de persoane vizate

Categoriile de persoane vizate sunt angajati ai Operatorului care isi fac un cont in platforma.

Art. 5. Instructiuni specifice

In temeiul acestui contract Operatorul da urmatoarele instructiuni specifice Imputernicitului:

5.1. Sa colecteze si sa prelucreze date cu caracter personal primite de la Operator in mod direct in scopul prevazut la art.7. Aceste date sunt cele specificate in articolul 3.

Art. 6. Durata prelucrarii

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal este identica cu durata functionarii contractului principal de furnizare servicii.

Art. 7. Natura si scopul prelucrarii

Natura si scopul prelucrarii sunt cele stabilite de catre Operator in temeiul contractului principal si anume furnizarea serviciilor Latitude Application, in functie de pachetul de servicii achizitionat.

Art. 8. Sub-imputerniciti

In cazul in care prelucrarea datelor Operatorului sau anumite parti are prelucrarii se efectueaza de catre Imputernicit prin intermediul altor persoane, numite sub-imputerniciti, acesta trebuie sa respecte urmatoarele principii:

8.1. In temeiul acestui articol Operatorul intelege sa autorizeze Imputernicitul sa prelucreze datele sale prin sub-imputerniciti pentru urmatoarele activitati:
– Google Ireland Limited, Irlanda – pentru gazduire platforma Latitude App

8.2. Pentru sub-imputerniciti viitori, Imputernicitul primeste o autorizare generala de a subcontracta cu orice alt prestator din U.E., EEA sau tara cu nivel adecvat de protectie recunoscut prin decizie a Comisiei Europene, care este necesar pentru anumite parti ale procesarii datelor conform prezentului contract care ofera un nivel de securitate adecvat, cel putin la nivelul prezentului contract. Aceasta autorizare include obligatia de informare a Operatorului, printr-un mesaj prin contul de pe site-ul Imputernicitului sau prin email. Operatorul are posibilitatea de a formula obiectii in termen de 2 zile lucratoare.

8.3 De asemenea Imputernicitul poate trimite datele prelucrate de Operator catre alti imputerniciti ai Operatorului (cum ar fi de exemplu procesatorii de plati) doar daca exista un contract intre Operator si acesti alti imputerniciti, ca si cererea Operatorului catre Imputernicit de a trimite datele catre acest imputernicit.

Art. 9. Drepturile si obligatiile Operatorului

 • Dreptul sa primeasca informatii de la Imputernicit sau sa verifice prin auditor mandatat daca Imputernicitul are si pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate, astfel incat prelucrarea sa respecte cerintele prevazute de GDPR; verificarea va avea loc in baza unei notificari scrise prealabile, transmisa cu cel putin 14 zile lucratoare inainte de efectuarea verificarii;
 • Dreptul sa primeasca asistenta din partea Imputernicitului, in special pentru indeplinirea obligatiei sale de a raspunde cererilor persoanelor vizate cu privire la exercitarea drepturilor lor prevazute de GDPR;
 • Dreptul de a face obiectiuni cu privire la alti sub-imputerniciti conform art. 8.2;
 • Sa respecte obligatiile sale conform GDPR in calitate de Operator cu privire la datele cu caracter personal colectate sau prelucrate de Imputernicit, pe seama sa;
 • Obligatia de a face informarea persoanelor vizate conform GDPR, inclusiv in ceea ce priveste informarea cu privire la prelucrarea datelor de catre Imputernicit in temeiul acestui contract;
 • Obligatia sa raspunda exclusiv de stabilirea temeiului legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ce face obiectul prezentului contract;
 • Obligatia de a implementa masuri tehnice si organizatorice adecvate conform GDPR, inclusiv securizarea transferului datelor de la persoanele vizate catre Imputernicit;
 • Operatorul intelege ca din momentul stergerii datelor dupa incheierea prestarii serviciilor de catre Imputernicit conform obligatiilor GDPR si a art. 10 a acestui contract, datele nu mai pot fi recuperate si este intreaga responsabilitate a Operatorului sa se asigure ca si-a facut o copie completa a acestora.
 • In toate situatiile in care Operatorul este cel care trebuie sa execute o obligatie, cum este, spre exemplu, informarea persoanei vizate cu privire la incalcarea securitatii datelor cu caracter personal, Imputernicitul nu poate fi tinut de inactiunile Operatorului din sfera acelei obligatii.

Art. 10. Drepturile si obligatiile Imputernicitului:

 • Obligatia sa informeze Operatorul in termen de maxim 10 zile, in cazul in care, in opinia Imputernicitului, o instructiune incalca GDPR si/sau alta dispozitie legala privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Obligatia sa asigure securitatea datelor cu caracter personal prelucrate in numele Operatorului in conformitate cu art 32 din GDPR si cu art 11 din prezenta Anexa;
 • Obligatia de a informa Operatorul fara intarzieri nejustificate de o incalcare a securitatii datelor personale ale Operatorului pe parcursul prelucrarii realizate de catre Imputernicit;
 • Obligatia de a asista Operatorul cu toate informatiile necesare in vederea notificarii, daca este cazul, catre Autoritatea competenta pentru incalcarea securitatii datelor, dar fara a se substitui Operatorului in obligatia sa de notificare;
 • Obligatia de a acorda asistenta Operatorului sa asigure respectarea obligatiilor prevazute la articolele 32-36 din GDPR;
 • Obligatia de a asista Operatorul pentru solutionarea cererilor persoanelor vizate sau de a transmite Operatorului orice cerere primita de la persoanele vizate, in legatura cu datele personale care au fost colectate si prelucrate de Imputernicit, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la primirea acesteia. Aceasta asistenta nu se aplica in situatia in care Operatorul are deja in instrumentele tehnice furnizate de catre Imputernicit posibilitatea de a solutiona direct cererea persoanei vizate (de ex. Dreptul la acces – unde Operatorul are deja toate informatiile cu privire la ce date colecteaza);
 • Obligatia sa nu transmita date cu caracter personal si/sau informatii confidentiale, ce pot fi date cu caracter personal, despre care a luat cunostinta in timpul executarii contractului;
 • Obligatia sa asigure instruirea personalului autorizat sa prelucreze datele cu caracter personal, cu privire la confidentialitatea acestor date;
 • Obligatia sa includa obligatii de confidentialitate catre angajati si sub-imputerniciti;
 • Dreptul sa dezvaluie anumite date cu caracter personal in virtutea unei obligatii legale sau a unei alte conditii prevazute de legislatie la solicitarea unei autoritatii, institutii publice sau instante judecatoresti.
 • Dreptul de a recruta sub-imputerniciti conform art. 8 sau in situatia in care a primit aprobare din partea Operatorului;
 • Dreptul la acoperirea costurilor generate de asigurarea asistentei Operatorului, de catre Operator, in situatiile prevazute de GDPR conform art. 9, daca acestea depasesc costul lunar al serviciilor prestate de catre Imputernicit.
 • Dreptul de a folosi informatii statistice anonimizate ca urmare a activitatilor prestate ca urmare a acestui contract sau a intregii sale activitati.
 • Imputernicitul nu poate stabili scopuri sau mijloace de prelucrare a datelor cu caracter personal, acestea fiind stabilite exclusiv de catre Operator.

Art.11. Securitatea prelucrarii

11.1 Imputernicitul trebuie sa indeplineasca masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a asigura masurile adecvate de securitate raportate la risc, conforme cu bunele practici in industrie. In stabilirea nivelului adecvat de securitate, Imputernicitul trebuie sa ia in considerare stadiul actual al dezvoltarii, costurile implementarii si natura, domeniul de aplicare, contextul si scopurile prelucrarii, precum si riscul cu diferite grade de probabilitate si gravitate pentru drepturile si libertatile persoanelor fizice, ca si riscurile care apar ca urmare a prelucrarii, in special cu privire la cele care pot duce care duce, in mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

11.2 In acest context Imputernicitul a stabilit aplicarea interna a urmatoarele masuri organizatorice si tehnice de securitate pentru securitatea datelor personale, luand in considerare tipul de activitate prestata:

 • audit periodic de securitate realizat de experti in securitate cibernetica
 • acces limitat la baza de date pentru un numar foarte restrans de angajati ai Imputernicitului
 • monitorizarea permanenta a accesului la baza de date
 • criptarea conexiunii folosite de Operator pentru accesarea serviciului folosind SSL
 • parolele clientilor stocate criptat
 • copii de siguranta regulate

11.3 In mod voluntar, Imputernicitul poate trimite rezumatele concluziilor auditorilor de securitate (dupa stergerea informatiilor comerciale sau confidentiale) realizate periodic catre Operatori pentru a demonstra activitatile sale continue pe acest subiect.

Art.12. Limitarea raspunderii

Operatorul este de acord sa exonereze Imputernicitul de orice raspundere pentru pagubele ce ar putea decurge din:

 • nerespectarea contractului din cauza unor evenimente ce exced oricarei raspunderi a Imputernicitului;
 • respectarea instructiunilor Operatorului sau nerespectarea instructiunilor Operatorului justificata in prealabil printr-o notificare referitoare la nelegalitatea ei;
 • lipsa sau vicierea acordului persoanelor vizate sau a utilizarii unui temei legal gresit de catre Operator;
 • nerespectarea contractului din cauza unor actiuni ale Operatorului.

Art.13. Delimitarea raspunderii

Operatorul si Imputernicitul isi delimiteaza responsabilitatile cu privire la asigurarea protectiei datelor cu caracter personal (de exemplu asigurarea confidentialitatii sau a securitatii prelucrarii), in functie de accesul si controlul efectiv exercitat asupra datelor, atat din punct de vedere contractual, cat si tehnic

Art.14. Intrare in vigoare si modificari.

Aceasta anexa intra in vigoare pe 01.01.2023 si este valabila pana la modificarea ei de catre Latitude Business Application SRL si informarea clientilor in acest sens. Utilizarea contului dupa informarea clientilor inseamna acordul acestor cu privire la acest document.