Contribuabilii incadrati de autoritatile fiscale pe listele contribuabililor mari si mijlocii au avut obligatia de raportare SAFT etapizat, incepand cu ianuarie 2022, coforma graficului de mai jos publicat de ANAF.

Contribuabilii mici si societatile nerezidente inregistrate in scopuri de TVA in Romania vor avea obligatia raportarii SAFT incepand cu ianuarie 2025.

Cobtribuabilii mici, care pana pana in ianuarie 2025 sunt reincadrati de ANAF ca si contribuabili mari sau mijlocii, vor avea obligatia raportarii SAFT incepand cu data incadrarii acestora pe listele contribuabililor mari si mijlocii.

Astfel, daca avem in vedere listele contribuabililor mari si mijlocii publicate de ANAF pe 07 decembrie 2023, cu aplicabilitate incepand cu ianuarie 2024, societatile care inainte de ianuarie 2024 erau incadrate ca si contribuabili mici si incepand cu ianuarie 2024 sunt incadrate ca si contribuabili mijlocii sau mari, vor avea obligatia raportarii SAFT incepand cu ianuarie 2024.

In plus, acestia vor beneficia de o perioade de gratie in functie de perioada de raportare.

 

Contribuabilii cu obligatie de raportare SAFT lunara (cei care au obligatia de raportare TVA lunar) beneficiaza de perioada de gratie dupa cum urmeaza:

 • 6 luni pentru prima raportare; astfel, declaratia pentru luna ianuarie 2024 va avea termen de depunere 31.07.2024
 • 5 luni pentru a doua raportare; astfel, declaratia pentru luna februarie 2024 va avea termen de depunere 31.07.2024
 • 4 luni pentru a treia raportare; astfel, declaratia pentru luna martie 2024 va avea termen de depunere 31.07.2024
 • 3 luni pentru a patra raportare; astfel, declaratia pentru luna aprilie 2024 va avea termen de depunere 31.07.2024
 • 2 luni pentru a cincea raportare; astfel, declaratia pentru luna mai 2024 va avea termen de depunere 31.07.2024
 • Incepand cu luna iunie 2024 termenul de raportare va fi pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare lunii pentru care se depune declaratia; de exemplu pentru iunie 2024 termenul va fi 31.07.2024, pentru iulie 2024 termenul va fi 31.08.2024 etc.

 

Contribuabilii cu obligatie de raportare SAFT trimestriala (cei care au obligatia de raportare TVA trimestrial precum si cei neinregistrati in scopuri de TVA) beneficiaza de urmatoarea perioada de gratie:

 • 3 luni pentru prima raportare; astfel, declaratia pentru perioada ianuarie – martie 2024 va avea termen de depunere 30.06.2024
 • Incepand cu luna aprilie 2024 termenul de raportare va fi pana in ultima zi lucratoare a lunii urmatoare trimestrului pentru care se depune declaratia; astfel, pentru aprilie – iunie 2024 termenul va fi pana la 31.07.2024, petru iulie – septembrie 2024 termenul va fi pana la 31.10.2024 etc.

 

Contribuabilii care inainte de ianuarie 2024 aveau calitatea de contribuabili mari sau mijlocii, si au avut obligatia depunerii declaratiilor SAFT, iar incepand cu ianurie 2024 nu mai au calitatea de contribuabili mari sau mijlocii, ci devin contribuabili mici, au in continuare obligatia de depunere a declaratiilor SAFT.

Gasiti aici listele contribuabililor mari si mijlocii publicate de ANAF pe 07.12.2023 cu aplicabilitate incepand cu ianuarie 2024: LISTE CONTRIBUABILI MARI SI MIJLOCII

Cum puteti folosi aplicatia Latitude App pentru raportarea SAF-T?

In pregatirea declaratiior SAF-T puteti folosi Latitude App in functie de nevoile societatii pentru:

 • generarea declaratiei SAF-T lunare/trimestriale, anuale sau la cerere prin import date din excel

 • verificarea declaratiei SAF-T lunara/trimestriala generata prin alte solutii tehnice, prin conversia acesteia din format XML in format EXCEL, format mai usor de citit si de verificat si prin rularea unor verificari automate, incusiv vs alte declaratii fiscale (D300, D390, D394 si D100)

 • modificarea si completarea punctuala de declaratiei SAF-T generata prin alte solutii tehnice, prin modificarea sau completarea fisierului EXCEL si reconversia acestuia in format XML