Declaratia SAF-T (declaratia 406) trebuie depusa de catre toti contribuabilii persoane juridice romane sau persoane juridice nerezidente care desfasoara activitate in Romania printr-un sediu permanent sau care au un cod de inregistrare in scopuri de tva in Romania sau locul conducerii efective in Romania.

Termenele de la care contribuabilii vor depune declaratia SAF-T depind de marimea contribuabilului (citeste si De cand intervine obligatia depunerii declaratiei SAFT (declaratiei 406)  si Care sunt termenele pentru declaratia SAFT (declaratia 406))

Exista si o serie de contribuabili care nu vor avea obligatia de a depune declaratia SAF-T (declaratia 406), cum ar fi: persoanele fizice autorizate, persoanele fizice care desfasoara activitati cu scop lucrativ (PFL),  societatile profesionale de avocati cu raspundere limitata (SPAR) si cabinetele individuale de avocat, societatile profesionale notariale si birourile individuale notariale, cabinetele medicale individuale (CMI) s.a.

Lista completa a contribuabililor care au obligatia, respectiv care nu au obligatia, depunerii declaratiei SAF-T se regaseste in Anexa nr. 5 la Ordinul ANAF nr. 1783/2021 privind natura informatiilor pe care contribuabilul/platitorul trebuie sa le declare  prin fisierul standard de control fiscal, modelul de raportare, procedura si conditiile de transmitere, precum si termenele de transmitere si data/datele de la care categoriile de contribuabili/platitori sunt obligate sa transmita fisierul standard de control fiscal.